Meneillään olevat hankkeet

DISAH

Erasmus+ -hanke “Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities” käynnistyi 1.6.2021. Hanke on kaksivuotinen. Hankkeen toteuttavat yhteistoimin Östersundissa sijaitsevat Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) ja Jamtli-ulkoilmamuseo, Kalmarin läänin museo, Viron kansallismuseo, Tallinnan Audentes School ja Bark. Hankkeessa luodaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja menetelmiä aikamatkojen ja kulttuuriperintöpedagogiikan jakamiseksi. Hankeomistajina ovat Östersundissa sijaitsevat Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik ja Jamtli.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Kansallispuvut

Hankkeessa tuodaan esiin suupohjalaista kansallispukuperinnettä. Kansallispuvun historiasta ja merkityksestä keskustellaan yläkouluikäisten nuorten kanssa. Samanaikaisesti nuoria kannustetaan miettimään, miltä suupohjalainen kansallispuku voisi näyttää vuonna 2021. Mitä piirteitä alkuperäisestä kansallispuvusta voisi säilyttää ja mitä ei. Tai uudistuisiko puku kokonaan? Lisäksi oppilaat saavat osallistua työpajaan, jossa hyödynnetään perinteisiä tekstiilitekniikoita.

Hankkeen päättää näyttely suupohjalaisesta kansallispuvusta vuonna 2021. Oppilaat luovat näyttelyn yhdessä Barkin pedagogin kanssa.

Svenska Kulturfonden rahoittaa hanketta.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi  

 

Tanssiva historia

Hankkeessa yhdistetään tanssin fyysinen ja luova ilmaisu elävän kulttuuriperinnön identiteettiä rakentavaan rooliin. Hanke on syntynyt aikana, jolloin rajoitukset sitovat elämäämme ja meillä on ollut tarve löytää uusia, toimivia tapoja tuoda kouluihin taidetta ja kulttuuria.

Hanke on kolmiosainen ja koostuu viidestä työpajasta, joihin lukeutuvat tanssivideot, pedagoginen aineisto tanssin kulttuurihistoriallisesta muodosta ja toiminnosta sekä haaste.

Tanssivideoissa esitellään balettia, streetiä, hiphoppia, modernia tanssia, kansantanssia ja pyörätuolitanssia.

Hanke suuntautuu 5.–6.-luokkalaisille ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa.

Svenska Kulturfonden rahoittaa hanketta.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Kapsäkki – poikkitaiteellinen kulttuuriperintöpaketti

Hankkeessa kehitetään erilaisia kapsäkkejä eli matkalaukkuja, joko fyysisiä tai digitaalisia, joita oppilaitokset voivat hyödyntää opetuksessaan.

Hankkeen teemana on maahanmuutto, ja pedagogisia kokonaisuuksia kehitetään päiväkodeille, alakouluille ja yläkouluille.

Tavoitteena on tutkia, mikä määrittelee osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oman identiteetin kehitystä.

Poikkitieteellinen hanke toteutetaan yhteistyössä K.H. Renlundin museon, Kruunupyyn kotiseutumuseon, Bragen ulkomuseon, Öjskogsparkenin museoalueen, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter -resurssikeskuksen ja KulturÖsterbottenin Kurant-hankkeen kanssa.

Hanke rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Interaktiivinen tarinankerronta päiväkodeissa ja esikouluissa

Hankkeen tavoitteena on kehittää tarinankerrontaan ja kertomuksiin liittyviä interaktiivisia ohjelmakokonaisuuksia. Kerronnassa keskitytään lapsen itsetunnon, identiteetin ja kielen vahvistamiseen.

Hanke käynnistyy kesällä 2022.

Svenska Kulturfonden ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne rahoittavat hankketta.

Yhteyshenkilö: vicktoria.nylund@obotnia.fi 

 

Ersamus+ -hanke “European Youth for Peripheral Memories”

Bark on mukana Erasmus+ -hankkeessa “European Youth for Peripheral Memories”. Hankkeen yhteistyökumppanit tulevat Espanjasta, Portugalista, Irlannista, Slovakiasta, Latviasta, Liettuasta, Ranskasta, Italiasta ja Romaniasta. Hankkeen koordinoijana on Espanjan Asturiassa toimiva La Ponte Eco Museum, joka kuuluu EUROIMPULSE NETWORKin kehittämään #PeripheralEncounters-verkostoon.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea maaseudun kulttuuri- ja nuorisoaktiviteetteja. Hankkeessa vaihdetaan kokemuksia ja järjestetään kurssi kulttuuriperintökasvatuksesta maaseudulla toimiville nuorisotyöntekijöille.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi