Meneillään olevat hankkeet

DISAH

Erasmus+ -hanke “Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities” käynnistyi 1.6.2021. Hanke on kaksivuotinen. Hankkeen toteuttavat yhteistoimin Östersundissa sijaitsevat Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) ja Jamtli-ulkoilmamuseo, Kalmarin läänin museo, Viron kansallismuseo, Tallinnan Audentes School ja Bark. Hankkeessa luodaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja menetelmiä aikamatkojen ja kulttuuriperintöpedagogiikan jakamiseksi. Hankeomistajina ovat Östersundissa sijaitsevat Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik ja Jamtli.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Erasmus+ -projekti “Peripheral Memories For Future”

Erasmus-hankkeessa keskitytään maaseudun nuoriin ja kulttuuriperintöön. Hankkeessa valmistetaan aineetonta kulttuuriperintöä käsittelevä ohjelma, jossa muun muassa käytetään Human Libraries -metodia.

Bark on yksi kaksivuotisen hankkeen (01.11.2022–31.12.2024) partnereista. Muut hankekumppanit ovat Espanjasta, Liettuasta, Romaniasta ja Ranskasta (Korsika). Hallinnoijana on espanjalainen Cedemar / Jovenes dinamizadores rurales.

Yhteyshenkilö:

 

 

Taide- ja kulttuurityöpajat uussuomalaisille lapsille ja nuorille

Bark toteuttaa taide- ja kulttuurityöpajoja uussuomalaisille lapsille ja nuorille yhteistyössä alueen vastaanottokeskusten kanssa.

Hankeaika on 1.10.2022–31.7.2023. Hanke on osa Lastenkulttuurikeskusten liiton kansallista panostusta, jota Suomen kulttuurirahasto rahoittaa.

Yhteyshenkilö: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Kulttuurisäkki

Hankkeessa tuotetaan kulttuuripolkuja päiväkotilapsille ja annetaan heille mahdollisuus kehittää kulttuuriosaamistaan.

Hankkeessa on mukana kahdeksan kuntaa: Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Kaskinen, Luoto, Vöyri, Kruunupyy, Pedersöre ja Laihia. Jokaisesta kunnasta osallistuu kaksi päiväkotia kuvataide- ja sanataidetyöpajoihin.

Hankeaika: 1.5.2022–30.6.2023
Yhteistyökumppani: Kruunupyyn kirjasto
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Kulttuurisäkki 2

Hankkeessa kehitetään taide- ja kulttuurityöpajojen malleja 1–3-vuotiaille päiväkotilapsille. Yhteistyökumppaneina on alueemme päiväkoteja ja vastaanottokeskuksia.

Hankeaika: 1.4.–31.12.2023
Rahoitus: Svenska Österbottens Kulturfond ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr  

Yhteyshenkilö: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Skapa

Bark on partnerina kahdessa Svenska kulturfondenin rahoittamassa kolmivuotisessa Skapa-hankkeessa:

- Tasa-arvoista taideopetusta viidessä kunnassa. Mukana ovat Korsnäs, Maalahti, Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen
- Ruotsinkielistä hanketta Ordkonstverksamhet i Svenskfinland - punktinsats för ökad tillgång, samverkan och kvalitet vetää Åbo Akademi.  

Yhteyshenkilöt: annina.ylikoski@obotnia.fi, victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Kansallispuvut

Hankkeessa tuodaan esiin suupohjalaista kansallispukuperinnettä. Kansallispuvun historiasta ja merkityksestä keskustellaan yläkouluikäisten nuorten kanssa. Samanaikaisesti nuoria kannustetaan miettimään, miltä suupohjalainen kansallispuku voisi näyttää vuonna 2021. Mitä piirteitä alkuperäisestä kansallispuvusta voisi säilyttää ja mitä ei. Tai uudistuisiko puku kokonaan? Lisäksi oppilaat saavat osallistua työpajaan, jossa hyödynnetään perinteisiä tekstiilitekniikoita.

Hankkeen päättää näyttely suupohjalaisesta kansallispuvusta vuonna 2021. Oppilaat luovat näyttelyn yhdessä Barkin pedagogin kanssa.

Svenska Kulturfonden rahoittaa hanketta.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi   

 

Tanssiva historia

Hankkeessa yhdistetään tanssin fyysinen ja luova ilmaisu elävän kulttuuriperinnön identiteettiä rakentavaan rooliin. Hanke on syntynyt aikana, jolloin rajoitukset sitovat elämäämme ja meillä on ollut tarve löytää uusia, toimivia tapoja tuoda kouluihin taidetta ja kulttuuria.

Hanke on kolmiosainen ja koostuu viidestä työpajasta, joihin lukeutuvat tanssivideot, pedagoginen aineisto tanssin kulttuurihistoriallisesta muodosta ja toiminnosta sekä haaste.

Tanssivideoissa esitellään balettia, streetiä, hiphoppia, modernia tanssia, kansantanssia ja pyörätuolitanssia.

Hanke suuntautuu 5.–6.-luokkalaisille ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa.

Svenska Kulturfonden rahoittaa hanketta.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Kapsäkki – poikkitaiteellinen kulttuuriperintöpaketti

Hankkeessa kehitetään erilaisia kapsäkkejä eli matkalaukkuja, joko fyysisiä tai digitaalisia, joita oppilaitokset voivat hyödyntää opetuksessaan.

Hankkeen teemana on maahanmuutto, ja pedagogisia kokonaisuuksia kehitetään päiväkodeille, alakouluille ja yläkouluille.

Tavoitteena on tutkia, mikä määrittelee osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oman identiteetin kehitystä.

Poikkitieteellinen hanke toteutetaan yhteistyössä K.H. Renlundin museon, Kruunupyyn kotiseutumuseon, Bragen ulkomuseon, Öjskogsparkenin museoalueen, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter -resurssikeskuksen ja KulturÖsterbottenin Kurant-hankkeen kanssa.

Hanke rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin.

Yhteyshenkilö: annina.ylikoski@obotnia.fi