Pågående projekt

DISAH

Erasmus+ -projektet “Digital solutions for applied heritage – exploring transnational learning opportunities” inleddes 1.6.2021 och pågår i 2 år. Projektet är ett samarbete mellan Nordiskt center för kulturarvspedagogik och Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum, Estlands nationalmuseum, Audentes school i Tallinn och Bark. I projektet arbetar vi fram olika digitala lösningar och metoder för att förmedla tidsresor och kulturavspedagogik. Projektägare är Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Jamtli i Östersund.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Folkdräkt

I projektet lyfts den sydösterbottniska folkdräktstraditionen fram. En dialog förs med ungdomar i högstadieåldern om folkdräktens historia och betydelse. Samtidigt uppmuntras ungdomarna att tänka på hur en sydösterbottnisk folkdräkt kan se ut år 2021. Vilka attribut bevaras från den ursprungliga folkdräkten och vilka tas bort. Eller blir det något helt nytt? Eleverna får även ta del av en verkstad med traditionella textiltekniker.

Projektet avslutas med en utställning över den sydösterbottniska folkdräkten 2021. Eleverna bygger utställningen tillsammans med Barks pedagog.

Projektet delfinansieras med medel från Svenska kulturfonden.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi

 

En dansande historia

I projektet sammanförs dansens fysiska och kreativa uttryck med det levande kulturarvets identitetsskapande roll. Detta är ett projekt som fötts i den tid vi lever i med restriktioner och behovet av att hitta nya fungerande sätt att föra ut konst och kultur till skolor.

Projektet är tredelat och består av fem verkstäder bestående av dansfilmer, ett pedagogiskt material om dansens kulturhistoriska form och funktion och en utmaning

Dansfilmerna presenterar dansstilarna balett, street, hiphop, modern dans, folkdans och rullstolsdans.

Projektet, som riktar sig till åk 5–6, utförs i nära samarbete med det regionala danscentret i Österbotten.

Projektet delfinansieras med medel från Svenska kulturfonden.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi  

Dansande barn

 

Kappsäcken - ett tvärkonstnärligt kulturarvspaket

I projektet utvecklas olika kappsäckar, antingen fysiska eller digitala, som utbildningsinstanser kan använda i undervisningen.

Kappsäckens tema är migration, och pedagogiska helheter utvecklas för daghem, lågstadier och högstadier.

Projektets mål är att utforska vad som definierar deltagarnas känsla av tillhörighet och utvecklandet av en egen identitet.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete med K.H. Renlunds museum, Kronoby hembygdsmuseum, Brages friluftsmuseum, Öjskogsparkens museum, Det regionala danscentret i Österbotten, Dialog ett dramapedagogiskt resurscenter och KulturÖsterbottens Kurant-projekt.

Projektet delfinansieras med specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Interaktivt berättande i daghem och förskola

Målet med projektet är att utveckla interaktiva programhelheter kring berättande och berättelser. Fokus i berättandet är att stärka barnens självkänsla, identitet och språk.

Projektet inleds sommaren 2022.

Projektet delfinansieras med medel från Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne samt Svenska Kulturfonden

Kontaktperson: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Ersamus+ projektet “European Youth for Peripheral Memories”

Bark är tillsammans med representanter från Spanien, Portugal, Irland, Slovakien, Lettland, Frankrike, Litauen, Italien och Rumänien med i Ersamus+ projektet “European Youth for Peripheral Memories”. Projektet koordineras av La Ponte Eco Museum i Asturias, Spanien och är en del av #PeripheralEncounters som är utvecklat av EUROIMPULSE NETWORK. Målet är att stöda och utveckla kultur- och ungdomsaktiviteter på landsbygden. I projektet utbyts erfarenheter och arrangeras en kurs kring temat kulturarvspedagogik riktad till ungdomsarbetare som verkar på landsbygden.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi