Tietoa meistä

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille laadukkaita kulttuurielämyksiä tasavertaisesti sekä edistää lastenkulttuuria Pohjanmaan maakunnassa ja Kokkolan kaupungissa.

Kulttuuri on tuotava lähelle lapsia ja nuoria. Asuinpaikalla, aikuisten kiinnostuksella tai taloudellisella asemalla ei pidä olla vaikutusta kulttuurin saavutettavuuteen. Tästä syystä järjestämme toimintaamme useimmiten kouluissa ja päiväkodeissa.

Barkilla on laajaa kulttuuriperintöpedagogiikan ja aikamatkamenetelmän osaamista. Verkoston toiminta kattaa myös muita kulttuuri- ja taidemuotoja, kuten kuvataiteen, tanssin, ympäristötaiteen ja sanataiteen. Työskentelemme aina kaksikielisesti – ja joskus jopa useammalla kielellä – ja kuulumme opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten verkostoon. Hallinnollisesti olemme osa Pohjanmaan liittoa.

Bark järjestää toimintaa Pohjanmaan maakunnan kunnissa ja Kokkolan kaupungissa. Kaikki ohjelmamme on osallistujille maksutonta.

Bark-verkoston historia

Pohjanmaan liitto ja KulturÖsterbotten perustivat yhteistoimin Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin vuonna 2009. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Pohjanmaan liitto rahoittavat Barkin toiminnan yhtä suurin osuuksin.

Suuri osa toiminnasta on hankepohjaista ja ulkoisin varoin rahoitettua.

Barkin toiminta tavoittaa alueella vuosittain noin 16 000 lasta, nuorta ja opettajaa.

Missä Bark toimii?

Barkilla on toimintaa Luodossa, Kruunupyyssä, Pietarsaaressa, Pedersöressä, Uudessakaarlepyyssä, Vöyrillä, Mustasaaressa, Laihialla, Vaasassa, Maalahdessa, Korsnäsissä, Närpiössä, Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla sekä Kokkolan kaupungissa.

Bark toimii aktiivisesti Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitossa ja useissa kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa.

Verkoston toimisto ja rekvisiittapankki löytyvät Pohjanmaan liiton tiloista osoitteesta Hietasaarenkatu 6 B, Vaasa.

Ystävät

Ystävät ovat tärkeitä eikä Barkin toiminta olisi mahdollista ilman yhteistyötä. Teemme yhteistyötä monien eri kulttuuritoimijoiden kanssa, joihin lukeutuvat mm. kirjastot, kotiseutuyhdistykset, museot ja muut yhdistykset. Oppilaitokset ja opettajat ovat myös tärkeä yhteistyöryhmä.

Kulttuuriperintö

Barkin erityisalaa ovat kulttuuriperintö ja historian elävöittämisen pedagogiset menetelmät. Hyödynnämme usein aikamatkamenetelmää herättääksemme historian henkiin.

Aikamatka

Aikamatka on pedagoginen menetelmä, jossa hyödynnämme paikallista kulttuuriperintöä ja paikallishistoriaa oppiessamme ja tutkiessamme nykyajan ilmiöitä kaikilla aisteilla.

Vuosittain sadat lapset, nuoret ja aikuiset osallistuvat Barkin järjestämille aikamatkoille. Lisäksi pidämme opettajille ja muille kiinnostuneille aikamatkamenetelmään liittyviä koulutuksia.

Aikamatkojen teemat kytkeytyvät todellisiin historiallisiin, paikkaan sidottuihin tapahtumiin. Menetelmän avulla voi tarkastella ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita, kuten sukupuolirooleja, maahanmuuttoa ja identiteettiä.

Aikamatka siirtää osallistujat toiseen aikaan ja osallistujat saavat mahdollisuuden olla esimerkiksi ensimmäisiä yleisen oppivelvollisuuden piiriin kuuluneita oppilaita vuonna 1921, siirtolaisia matkalla Amerikkaan paremman elämän toivossa 1900-luvun alussa tai kotirintaman nuoria vuonna 1943. Osallistujat pääsevät kokemaan historiaa kaikilla aisteillaan ajanmukaisen vaatetuksen ja elintarvikkeiden avulla sekä suorittamalla tehtäviä ja keskustelemalla asioista ja unelmista, joita sen ajan ihmisillä on voinut olla.