Program som kan beställas

Programmen beställs alltid minst en vecka på förhand med personlig kontakt till Barks personal. En del program utförs enbart under vissa delar av året.

Tidsresor

Alla tidsresor är förankrade i ett lokalt, historiskt sammanhang samtidigt som de reflekterar över samtidsfrågor.
De tidsresor Bark arrangerar pågår normalt i ca 2 timmar.  

 

Gammaldags skoldag

Hur var det att gå i skola förr? Vilka ämnen lär man sig och hur uppför man sig? På schemat står t.ex. stilskrivning med stålpenna och bläck, geografi, matematik, gymnastik och modersmål. Olydiga skolbarn kan hamna i skamvrån men i denna skola slås ingen på fingrarna. 

Målgrupp: lågstadiet

Pojkarna skriver med äkta bläckpennor.

 

Hemmafronten 1943

Hur var det att leva i Finland år 1943? Vad drömde barn och unga om, och hur tänkte de om framtiden? Vad innebar det att vara på hemmafronten? Vi bjuder in talkoungdomar som får uppleva hemmafronten genom olika sysslor som präglade livet på hemmafronten. Vi diskuterar och letar efter kaffesurrogat, får ransoneringskuponger, skriver brev till soldaterna vid fronten med stålpenna och bläck, packar paket och övar oss på att ta skydd från flygbombningar.

Målgrupp: högstadiet och äldre elever

Kålrötter rostas i panna till krigstida sötsaker.

 

Emigration under tidigt 1900-tal

Emigrera till Amerika eller inte? Livet ”over there” lockar med möjligheter som inte finns i Finland, men lyckas alla? Och vem ska ta hand om Finland om alla åker iväg? Gruppen träffar personer med olika syner och erfarenheter på emigration. Vi fyller i hinderlöshetsintyg, övar engelska, packar för färden, hör berättelser om Amerika och situationen i Finland samt gör sysslor på gården.

Emigrationstidsresan kan ta fasta på olika teman beroende på målgrupp och intresse. Förslag på tema: könsroller, företagsamhet, främlingsfientlighet.

Målgrupp: lågstadiet och högstadiet

 

Ett självständigt land år 1917

Finland står på gränsen till en ny situation år 1917. Första världskriget rasar, i Ryssland är det revolution och Finland ser en möjlig självständighet. Men hur ska landet styras? Det finns ingen flagga eller nationalsång, för att inte tala om någon egen polis eller militär. Det finns röda arbetare som för fram sin syn och vita skyddskårister som lyfter fram sina tankar, men vilka gäller det att hålla med? Och vad är bäst för ett nytt land?

Målgrupp: högstadiet och äldre

 

Under tryck 1910

1910 är Finland ett storfurstendöme under Ryssland. Under de senaste åren har förryskningsåtgärderna ökar betydligt. Många tycker Finland ska bli självständigt, men hur ska det ske? Med vapen eller genom diskussion? Det göms hemliga meddelanden och pamfletter, medan andra meddelar sin åsikt högt och ljudligt. Men vem kan vi lita på och vilken är den bästa vägen att gå? Under tidsresan träffar gruppen folk med olika åsikter, och genom sysslor får man en bild av denna intressanta tid och dess band till idag.

Målgrupp: lågstadiet och högstadiet

 

En dag i sjöfartsstaden 1790

Sjöfarten blomstrar vid den österbottniska kusten. Skepp kommer och far och har med nyheter och människor från andra länder. Hur tas allt detta nya emot? Och det sägs att det behövs mer folk till sjöfarten, vad jobbar folk med där? Inom sjöfarten behövs bland annat mycket rep, därför provar vi också på att slå rep. Sjömännen har med sig många nymodigheter från fjärran länder och under tidsresan provar vi på nya kryddor och obekanta smaker.

Målgrupp: lågstadiet och högstadiet

Repslagning.

Ambulerande skolan 1807

Denna tid är skolor ovanliga på landsbygden, det är mest rikare familjers söner i stan som har tillgång till skola. Men idag kommer en ambulerande skola till trakten och båda flickor och pojkar får komma och prova på olika saker i skolan. Vi får skriva på griffeltavla, lära oss om växter i trädgårdslandet och räkna med aln, fot och tum.

Målgrupp: lågstadiet

 

Skördefest / Högtider ca 1890

Det är dags för skördefest på bondgården! Det är mycket att ställa i ordning inför en skördefest; det behöver manglas, tvättas, bakas bröd, kärnas smör… Och så är det någon som har någon spännande historia att berätta. Så bra att det dyker upp många hjälpande händer! 

Festen kan inriktas på olika områden beroende på årstid och intresse, t.ex. jul och namnsdagsfirande.

Målgrupp: lågstadiet och högstadiet

Klädtvätt med tvättbräde under en tidsresa.

 

Läroplikten 1921

Det nya självständiga Finland planerar införa läroplikt för alla barn. Nu ska alla till skolan, och det finns stort hopp om att läroplikten ska lyfta det nya landet. Alla är inte förtjusta, vad ska en bonde ha skolan till? Vilka ämnen ska vara med på läsordningen? Praktiska ämnen, vilken roll ska de ha? Gruppen på tidsresan blir en provgrupp 1921 för en skoldag.

Målgrupp: lågstadiet och högstadiet

 

På resande fot-dansverkstad

Ålder: 3–6 år
Tid: 30 minuter

Verkstäderna knyter samman dans och kulturarv på ett engagerande sätt och ger barnen på ett roligt och energiskt sätt en chans att uppleva dansglädje i folkdansens spännande värld.

Dans utvecklar koordination, kroppskännedom och kroppskontroll, kreativitet och den egna uttrycksförmågan. 

Målsättningen är att barnen får bekanta sig med folkdans genom olika uttrycksformer som passar just deras ålder och färdighet och att använda hela kroppen genom olika rörelser.

Verkstäderna passar också för funktionshindrade deltagare.

Små barn dansar.

Kors och tvärs-dansverkstad

Ålder: klass 1–4
Tid: 45–60 minuter

Verkstäderna knyter samman dans och kulturarv på ett engagerande sätt och ger eleverna på ett roligt och energiskt sätt en chans att uppleva dansglädje i folkdansens spännande värld. Kors och tvärs-dansverkstaden är en ämnesövergripande helhet som har inslag av historia, geografi, musik och gymnastik.

Dans utvecklar koordination, kroppskännedom och kroppskontroll, kreativitet och den egna uttrycksförmågan. 

Målsättningen är att barnen får bekanta sig med folkdans genom olika uttrycksformer som passar just deras nivå och färdighet och att använda hela kroppen genom olika rörelser.

Verkstäderna anpassas till deltagarnas ålder och färdigheter. Verkstäderna passar också för funktionshindrade deltagare.

 

Världsarvsagenter

Världsarvsagentskolan är ett pedagogiskt program som erbjuder barnen möjligheten att bli riktiga Världsarvsagenter på ett engagerande och lekfullt sätt. De lär sig att smyga som agenter, tyda istidens spår i närmiljön och rapportera till agentchefen om vilka spår de hittat! I programmet presenteras världsarvet bl.a. genom animationer och uppgifter. Det pedagogiska paketet innehåller: 1. En inledande video 2. Agenternas/Pedagogens besök 3. Video med efterhandsuppgift och 4. Utställning.

Programmet finns i två olika versioner. En version där pedagogerna utför hela programmet och en annan version där en pedagog från Bark utför programmet.

Målgrupp: åk 0–2

Tidsåtgång: 60 minuter

Rekommenderat antal: max ca 20 barn

Ledare och barn i naturen.

Kurs i tidsresemetoden

Hur görs en tidsresa? Vad är viktigt att tänka på? Vad behövs för att komma i gång?

Tidsåtgång: 2h–1dag
Målgrupp: Vuxna