Pågående projekt

DISAH

Erasmus+ -projektet “Digital solutions for applied heritage – exploring transnational learning opportunities” inleddes 1.6.2021 och pågår i 2 år. Projektet är ett samarbete mellan Nordiskt center för kulturarvspedagogik och Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum, Estlands nationalmuseum, Audentes school i Tallinn och Bark. I projektet arbetar vi fram olika digitala lösningar och metoder för att förmedla tidsresor och kulturavspedagogik. Projektägare är Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Jamtli i Östersund.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi 

 

Erasmus+ projektet “Peripheral Memories For Future”

Projektet fokuserar på ungdomar i glesbygd och kulturarv. Målet är att skapa och genomföra pedagogiska program med fokus på immateriell kultur. Bland annat kommer metoden Human Libraries att användas.

Bark är en av partnerna i det här tvååriga projektet (01.11.2022–31.12.2024). Övriga partner kommer från Spanien, Litauen, Rumänien och Frankrike (Korsika). Projektet leds av den spanska partnern Cedemar / Jovenes dinamizadores rurales.

Kontaktperson: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Konst- och kulturverkstäder för nyfinländska barn och unga

I samarbete med mottagningscentralerna inom vårt verksamhetsområde förverkligar vi konst- och kulturverkstäder för nyfinländska barn och unga.

Projektet är en del av en nationell satsning och förverkligas i samarbete med Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Projektettiden: 1.10.2022–31.7.2023
Finansiering: Suomen kulttuurirahasto

Kontaktperson: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Kultursäcken

Projektet vill uppmuntra till kulturstigar för daghemsbarn samt ge barn en möjlighet att utveckla sin kulturkompetens.

I åtta kommuner (Nykarleby, Jakobstad, Kaskö, Larsmo, Vörå, Kronoby, Pedersöre och Laihela) erbjuds två daghem att ta del av verkstäder inom bildkonst och ordkonst.

Projekttid: 1.5.2022–30.6.2023
Samarbetspartner: Kronoby bibliotek
Finansiering: Undervisnings- och Kulturministeriet

Kontaktperson: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Kultursäcken 2

Projektet utvecklar modeller på konst- och kulturverkstäder för daghemsbarn i åldern 1–3 år. Samarbete sker med daghem och mottagningscentraler inom vårt verksamhetsområde.

Projekttid: 1.4.–31.12.2023
Finansiering: Svenska Österbottens Kulturfond och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr  

Kontaktperson: victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Skapa

Bark är partner i två treåriga Skapa-projekt som finansieras av Svenska kulturfonden:

- Fem kommuner kring jämlik kostundervisning. Kommunerna i projektet är Korsnäs, Kristinestad, Närpes, Kaskö och Malax.
- Ordkonstverksamhet i Svenskfinland - punktinsats för ökad tillgång, samverkan och kvalitet som leds av Åbo Akademi. 

Kontaktpersoner:
annina.ylikoski@obotnia.fi, victoria.nylund@obotnia.fi 

 

Folkdräkt

I projektet lyfts den sydösterbottniska folkdräktstraditionen fram. En dialog förs med ungdomar i högstadieåldern om folkdräktens historia och betydelse. Samtidigt uppmuntras ungdomarna att tänka på hur en sydösterbottnisk folkdräkt kan se ut år 2021. Vilka attribut bevaras från den ursprungliga folkdräkten och vilka tas bort. Eller blir det något helt nytt? Eleverna får även ta del av en verkstad med traditionella textiltekniker.

Projektet avslutas med en utställning över den sydösterbottniska folkdräkten 2021. Eleverna bygger utställningen tillsammans med Barks pedagog.

Projektet delfinansieras med medel från Svenska kulturfonden.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi

 

En dansande historia

I projektet sammanförs dansens fysiska och kreativa uttryck med det levande kulturarvets identitetsskapande roll. Detta är ett projekt som fötts i den tid vi lever i med restriktioner och behovet av att hitta nya fungerande sätt att föra ut konst och kultur till skolor.

Projektet är tredelat och består av fem verkstäder bestående av dansfilmer, ett pedagogiskt material om dansens kulturhistoriska form och funktion och en utmaning

Dansfilmerna presenterar dansstilarna balett, street, hiphop, modern dans, folkdans och rullstolsdans.

Projektet, som riktar sig till åk 5–6, utförs i nära samarbete med det regionala danscentret i Österbotten.

Projektet delfinansieras med medel från Svenska kulturfonden.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi  

Dansande barn

 

Kappsäcken - ett tvärkonstnärligt kulturarvspaket

I projektet utvecklas olika kappsäckar, antingen fysiska eller digitala, som utbildningsinstanser kan använda i undervisningen.

Kappsäckens tema är migration, och pedagogiska helheter utvecklas för daghem, lågstadier och högstadier.

Projektets mål är att utforska vad som definierar deltagarnas känsla av tillhörighet och utvecklandet av en egen identitet.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete med K.H. Renlunds museum, Kronoby hembygdsmuseum, Brages friluftsmuseum, Öjskogsparkens museum, Det regionala danscentret i Österbotten, Dialog ett dramapedagogiskt resurscenter och KulturÖsterbottens Kurant-projekt.

Projektet delfinansieras med specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktperson: annina.ylikoski@obotnia.fi