Ulrica Storbacka

"I think about you every day, every night"

7.8.2023

Barkin aikamatkamenetelmää on tutkittu Master-tutkielmassa! Ulrika Storbacka (MSc in Global Health, Uppsala University) on tutkinut menetelmää analysoimalla kirjeitä, jotka aikamatkailijat ovat kirjoittaneet.

– Tulokset osoittavat, että innovatiiviset menetelmät, kuten aikamatkamenetelmä, voivat edistää kotouttamista ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti sekä henkilö- että yhteiskuntatasolla, Ulrika kertoo.

Mastertutkielma löytyy englanniksi alasivulta "Ainesto" tai täältä:

"I think about you every day, every night"

Experiences, acceptability and use of the Time Travel Method among Finnish and newly arrived migrant students in Ostrobothnia: A qualitative study.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1438293 

Lisätietoja antaa: victoria.nylund@obotnia.fi 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle