Ulrica Storbacka

"I think about you every day, every night" Masteruppsats om Barks tidsresemetod

7.8.2023

Barks tidsresemetod har blivit undersökt i en Masteruppsats!

Ulrika Storbacka (MSc in Global Health, Uppsala University) har undersökt metoden genom att analysera brev som tidsresenärerna har skrivit.

– Resultatet visar att innovativa metoder som Tidsresemetoden kan bidra till förbättrad integration och i förlängningen ha positiva effekter både på individuell och samhällelig nivå, berättar Ulrika.

Masteruppsatsen finns på engelska under fliken "Material" eller här:

"I think about you every day, every night"

Experiences, acceptability and use of the Time Travel Method among Finnish and newly arrived migrant students in Ostrobothnia: A qualitative study.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1438293 

mer information ger: victoria.nylund@obotnia.fi 

Gå till "Nyheter"