Annina Ylikoski aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäseneksi

Annina Ylikoski aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäseneksi

5.10.2022

Barkin koordinaattori Annina Ylikoski on valittu opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäseneksi vuosille 2022–2026.

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK on koko 13-vuotisen toimintansa ajan tehnyt työtä aineettoman kulttuuriperinnön parissa elävöittämällä kulttuuriperintöä monin menetelmin ja luomalla sukupolvirajat ylittävää yhteistyötä. Kulttuuriperintökasvatus on toimintamme perusta, jonka päälle rakennamme työmme. Monet lastenkulttuurikeskukset tekevät mahtavia hankkeita ja toimintaa aineettoman kulttuuriperinnön saralla ja siksi on ilo edustaa lastenkulttuuria tässä asiantuntijaryhmässä!

Lue lisää: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/sopimus-suomessa/asiantuntijaryhmat

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle