Annina Ylikoski har valts till expertgruppen för det immateriella kulturarvet

Annina Ylikoski har valts till expertgruppen för det immateriella kulturarvet

5.10.2022

Barks koordinator Annina Ylikoski har valts som medlem till expertgruppen för det immateriella kulturarvet, som utnämnts av undervisnings- och kulturministeriet. Expertgruppens arbetsperiod är 2022–2026.

För Österbottens barnkulturnätverk BARK har immateriellt kulturarv en central roll i verksamheten. Kulturarvspedagogik är verksamhetens grund, som genomsyrar en stor del av vårt arbete.  Att levandegöra kulturarvet på olika sätt för barn och unga samt att skapa generationsöverskridande samarbeten har varit en central del av verksamheten sedan starten 2009. Idag gör många av barnkulturcentren i Finland intressanta projekt inom immateriellt kulturarv och det är en glädje att representera barnkultur i denna expertgrupp!

Läs mera: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/sopimus-suomessa/asiantuntijaryhm%C3%A4t

Gå till "Nyheter"