Bark 15 år: Att skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang genom barnkultur

Bark 15 år: Att skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang genom barnkultur

14.6.2024

I augusti 2009 började ett nytt nätverk sin verksamhet – Österbottens barnkulturnätverk Bark, administrerat av Österbottens förbund och en del av det nationella nätverket Aladdins lampa, som fick delfinansiering av Kultur- och undervisningsministeriet.

Barnkulturcentren fick egna utvecklingsuppgifter. Bark skulle skapa kultur- och konstupplevelser för barn och unga i regionen, med specialuppdraget kulturarvspedagogik och tvåspråkiga tjänster. Målet var att enligt det nationella nätverket skapa verksamhet med ledord som kvalitet, jämlikhet, barnorienterad verksamhet och konst och kultur. Området var stort och det fanns inga färdiga strukturer för hur man skulle göra. Att med begränsad finansiering bara köpa in föreställningar och produktioner till ett stort tvåspråkigt område var ingen möjlighet. Det fanns inte heller ett kulturhus att arbeta från.

Från början blev ledstjärnan att vi åkte ut flitigt i landskapet, för att jämlikt nå målgruppen; barn och unga. Detta gäller ännu 15 år senare. Verksamheten ska vara geografiskt, språkligt och socioekonomiskt jämlik. Österbotten år 2024 är ett internationellt landskap och det syns också i vår verksamhet med många språk och samarbete med mottagningscentraler.

Genom att erbjuda program till hela årskurser i kommunerna, försöker vi nå en så jämlik verksamhet som möjligt och skapa plattformar för delaktighet och engagemang. Görs en tidsresa på hembygdsmuseet, bjuds till exempel klasserna 3–4 in från alla kommunens skolor, svenska som finska. I dag finns kulturläroplaner i de flesta av våra kommuner, där man listar på vilken klass man går till biblioteket, museet eller får en konst- eller dramaworkshop. Bark har haft glädjen att vara med i detta arbete med kulturläroplaner från början och att stödja och inspirera kommunerna i denna utveckling.

Samarbete med många olika slags instanser har varit ledordet från början. Ingen kommun var den andra lik, flexibilitet krävdes för att få allt att gå ihop. Det som fungerade i en kommun var en total katastrof i en annan.

Det har blivit många tidsresor och många stora produktioner med flera museer och samarbetspartner. I dag innefattar verksamheten många olika konstarter; dans, konst, musik, ordkonst, cirkus med mera. Det som köps in är professionell barnkultur och under åren har vi också haft glädjen att erbjuda många lokala konst- och kulturaktörer en chans att göra barnkultur. Nu finns en stor mängd aktörer i landskapet som gör professionell barnorienterad verksamhet, som passar olika åldersgrupper.

Nätverket Aladdins lampa är numera Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Bark har tre heltidsanställda, och deltidsanställda i projekt. Verksamheten har många grenar till olika projekt, såväl nationellt som internationellt. Aktiviteterna sker på plats, som hybrid eller digitalt. Enligt vår strategi ska vi vara ”Finlands bästa barnkulturnätverk, som gör alla barn och unga delaktiga på ett jämlikt och inspirerande sätt i samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer”.

Annina Ylikoski, koordinator, Österbottens barnkulturnätverk Bark, Österbottens förbund

Gå till "Nyheter"