Om oss

Österbottens barnkulturnätverk Bark

Österbottens barnkulturnätverk Barks uppdrag är att jämlikt erbjuda barn och unga högklassiga kulturupplevelser samt att arbeta för att främja barnkulturen i Österbotten och i Karleby stad.

Barn och unga ska ha nära till kultur. Tillgången till kultur ska inte bero på bostadsort, vuxnas intresse eller ekonomisk situation. Därför håller vi oftast vår verksamhet i skolor och daghem.

Bark har stor kunskap inom kulturarvspedagogik och arbetar med tidsresemetoden. Verksamheten omfattar även andra kultur- och konstformer som t.ex. bildkonst, dans, miljökonst och ordkonst. Vi arbetar alltid på två språk, ibland flera, och ingår i undervisnings- och kulturministeriets nätverk för barnkulturcenter. Administrativt hör vi till Österbottens förbund.

Bark har verksamhet i landskapet Österbottens kommuner samt i Karleby stad. Allt program vi erbjuder är kostnadsfritt för deltagarna.

Historia

Österbottens barnkulturnätverk Bark grundades år 2009 genom en gemensam satsning av Österbottens förbund och KulturÖsterbotten. Bark finansieras till lika delar av Undervisnings- och kulturministeriet och Österbottens förbund.

En stor del av verksamheten projektbaserad och finansieras av externa medel.

Barks verksamhet når årligen ca 16 000 barn, ungdomar och pedagoger i området.

Var arbetar Bark?

Bark har verksamhet i kommunerna Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Laihela, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad i landskapet Österbotten samt i Karleby stad.

Bark är en aktiv aktör i Förbundet för Barnkulturcenter i Finland samt medverkar i olika internationella nätverk och projekt.

Barks kontor och rekvisitalager finns i Österbottens förbunds lokaler på Sandögatan 6B i Vasa.

Vänner

Det är viktigt att ha vänner och utan samarbete skulle Barks verksamhet inte fungera. Vi samarbetar med många olika kulturaktörer som t.ex. bibliotek, hembygdsföreningar, museer och övriga föreningar. En viktig samarbetsgrupp är också utbildningsinstanser och pedagoger.

Kulturarv

Barks specialområde är kulturarv och pedagogiska metoder för att levandegöra historia. När vi levandegör historia använder vi ofta tidsresemetoden.

Tidsresa

En tidsresa är en pedagogisk metod där vi använder lokalt kulturarv och lokal historia för att med alla sinnen lära oss och reflektera över samtida fenomen.

Hundratals barn, ungdomar och vuxna deltar årligen i tidsresor arrangerade av Bark. Vi ordnar även utbildningar inom tidsresemetoden för pedagoger och andra intresserade.

Temat på tidsresorna är knutet till verkliga historiska, platsbundna händelser. I tidsresorna har vi möjligheten att ta upp olika aktuella samhällsfrågor som t.ex. könsroller, migration och identitet.

Tidsresan förflyttar deltagarna till en annan tid och de blir t.ex. några av de första barnen som tar del av den allmänna läroplikten år 1921, emigranter i början på 1900-talet på väg till Amerika för att söka efter ett bättre liv eller ungdomar vid hemmafronten år 1943. Med hjälp av tidsenliga kläder och livsmedel samt genom att utföra uppgifter och ta del av frågor och drömmar som den tidens människor kan ha ställts inför kan deltagarna ta del av historien med alla sinnen.