Material

Bark producerar och är medproducent till material främst i form av tidsresemanus och pedagogiska verkstäder kring olika konstarter. Både fysiskt och digitalt material produceras. En stor del av materialet är sådant som pedagoger, museianställda, kulturansvariga eller verkstadsledare kan använda även på egen hand. Till en del av tidsresorna finns också studiematerial att fördjupa sig i före och efter tidsresan.

Här följer en förteckning över det material som finns tillgängligt för alla att använda.

Musen majas äventyr – ett tidsreseäventyr i en låda åt förskolan

Musen Majas äventyr utspelar sig 1899 och det berättar lekfullt om den tidens stadsliv och förberedelserna inför Johan-broderns besök.

Musen Majas äventyr levereras till och hämtas från förskolan på överenskommen tid. Förskolans pedagog leder självständigt tidsreseäventyret i förskolan. Lånetiden är en vecka och äventyret är kostnadsfritt.

Tidsreseäventyret framskrider genom en skriven berättelse, som dagligen kan läsas åt gruppen och består av fem numrerade lådor. Det finns en berättelsedel för varje dag och efter att man läst berättelsen öppnas den dagens upplevelselåda, som stöder den nyss lästa berättelsen.

Leksaksmus med sina saker

 

Det medeltida Österbotten

Vill du veta mer om Korsholms slott? Om vitaliebröderna, sjörövarna som regerade där på 1300-talet? Om våra förfäder i det medeltida Österbotten? Låna då materialpaketet kring österbottnisk medeltid! Här hittar du faktatexter, undervisningstips och information samt rekvisita att låna till skolan, bland annat dräkter och ett äkta 1500-talsmynt. Medeltidsboxen har utvecklats av KulturÖsterbotten och kan bokas via Bark. Utöver boxen hittas en hel del bra material kring det medeltida Österbotten här: https://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/medeltid-3-0

Kontaktperson:

 

Artbox

Artbox består av verkstäder utvecklade för lågstadier och högstadier men kan även användas av andra. Artbox-väskorna innehåller material och instruktioner till olika konstmetoder. Väskorna lånas från Bark och skolans/daghemmets pedagoger utför programmet tillsammans med eleverna.

Artbox för lågstadier:

I Konstgrafik-Artboxen bekantar eleverna sig med konstgrafikens högtrycksmetod med hjälp av press print-plattor. Tekniken är ett givande, inspirerande och enkelt sätt att lära sig konstgrafik.

En grafikbild.

Landskapsmålning med hjälp av plastfilm och havssalt Det går att göra konst med material från köket! I den här målningen skapar vi strukturer med hjälp av havssalt och plastfilm (färskfolie).

Ta kontakt:

Landskapsmålning med hjälp av plastfilm.

 

Skrapteknik 

Skrapteknik är en gammal teknik. Redan på 1800-talet användes skrapteknik i dagstidningarnas illustrationer.​
Skraptekniken blev vanligare på 1950-talet när serietecknare började använda den.​

En av de mera kända konstnärerna som använde skrapteknik var Tove Jansson. 

I Artboxen finns instuktioner och material för att tillverka en egen skrapkartong och ett eget kontverk i skrapteknik. 

Skrapteknik passar för både låg- och högstadieelever. 

Kontakt:

 

Artbox för högstadier

I Popkonst-Artboxen bekantar vi oss med konsthistoria, funderar på konstens betydelse och gör en egen målning i popkonststil

Porträtt av kvinna.

En drömlik landskapsmålning är ett lätt och givande sätt att inspireras av målerisk konst. Motto: ”Alla kan” passar bra in på att beskriva denna teknik

Tidsåtgång: Artboxarna utlånas till skolor ca 3 dagar
Rekommenderat antal: en skolklass/artbox

Ggranskog på natten.

Ta kontakt:

 

Mysteriebox, ett escape-room i miniatyr

Ett konstmysterium i en låda.

Det lekfulla konstmysteriet löser eleverna under ledning av sin lärare i skolan med hjälp av Mysterieboxen från Bark.

Nationalgalleriet Ateneums konstmuseums dyrbara målning ”Stridande tjädertuppar” har blivit stulen. Polisen ber er hjälpa till med att lösa mysteriet med det dyrbara konstverket. Vem stal konstverket och var är det nu? Var klipska, kloka och kreativa. Kan ni lösa mysteriet med den försvunna målningen?

Målgrupp: åk 5–6
Tidsåtgång: 30–40 min/ grupp.
Rekommenderat antal: ca 10 elever/grupp

Trädlådor och porträtt av människor

 

Ta kontakt:

 

Skattsökarmysteriet, ett escape-room i miniatyr

HJÄLP! Din farfar är i trubbel!

Din farfar, känd historieforskare och passionerad äventyrare har försvunnit i sin sökan efter De Vises Sten. Stenen som kan förvandla all metall till guld.

Han har skickat dig ett brev, en kompass och en ledtråd så att du kan hitta honom om det behövs.

Hjälp din farfar, men akta dig, för det finns många faror längs vägen.

Målgrupp: åk 5–6
Tidsåtgång: 30–40 min/ grupp.
Rekommenderat antal: ca 10 elever/grupp

Kontakt:

 

Ord är makt – en ordresa för ordresenärer

Pedagogerna tar med eleverna på en fiktiv resa där identitet, känslor och språk spelar en betydande roll.  Målet med programmet är att öka medvetenhet bland eleverna om att ord är betydelsebärande och att ord och formuleringar kan skapa gränser. Programmet vill inspirera till nya tankegångar och resonemang kring den egna identiteten samt att visa olika sätt att använda ordkonst.

Ord är makt finns i två versioner. En där pedagogerna själva genomför programmet med hjälp av digitala instruktioner och en annan där en pedagog från Bark kommer till skolan och genomför programmet.

Målgrupp: åk 7–9
Tidsåtgång: 3 träffar à 2x45 minuter
Rekommenderat antal: en skolklass

En turkos låda med många snören

Ta kontakt:

Ordcirkus för ordakrobater

Ordcirkusen är ett ordkonstprogram där vi leker och skapar med ord, berättelser och fantasi.

Målgrupp: åk 1–3
Tidsåtgång: 3 besök à 2x45 minuter
Rekommenderat antal: en skolklass
Ta kontakt:

 

Världsarvsagenter

Världsarvsagentskolan är ett pedagogiskt program som erbjuder barnen möjligheten att bli riktiga Världsarvsagenter på ett engagerande och lekfullt sätt. De lär sig att smyga som agenter, tyda istidens spår i närmiljön och rapportera till agentchefen om vilka spår de hittat! I programmet presenteras världsarvet bl.a. genom animationer och uppgifter. Det pedagogiska paketet innehåller: 1. En inledande video 2. Agenternas/Pedagogens besök 3. Video med efterhandsuppgift och 4. Utställning.

Programmet finns i två olika versioner. En version där pedagogerna utför hela programmet och en annan version där en pedagog från Bark utför programmet.

Målgrupp: åk 0–2
Tidsåtgång: 60 minuter
Rekommenderat antal: max ca 20 barn
Ta kontakt:

Ledare och barn i naturen.

Världsarvsambassadörer

Världsarvsambassadörerna är ett pedagogiskt program som utgår från det ansvar vi fått att skydda och förvalta vårt gemensamma världsarv. Programmet tar fasta på vår unika geologi och speciella natur. Eleverna blir ambassadörer och lär sig om hur man kan skydda världsarvet. Eleverna använder miljökonst för att göra konkreta skyddande åtgärder för flador, d.v.s. vattendrag som är resultat av landhöjningen. Det pedagogiska paketet innehåller: 1. En inledande video och föruppgift 2. Barks besök och 3. Avslutande kontakt/brev till skolan.

Målgrupp: åk 4–6
Tidsåtgång: ca 8 lektioner
Ta kontakt:

 

Läromedelspaket om Finland i krig

I paketen ingår bland annat samtida berättelser, fotografier och uppgifter. Målet är att levandegöra historien och åskådliggöra också komplicerade historiska skeenden på ett lättåtkomligt sätt. Uppgifterna inspirerar till diskussion om de krigshistoriska händelsernas betydelse och om samhällsfrågor.

Paketet om 1918 förklarar vad som hände under inbördeskriget och erbjuder användaren möjlighet att fundera på händelserna ur olika perspektiv.

Paketet om Hemmafronten handlar om Finland under andra världskriget och belyser speciellt hur vanliga människor hade det under krigstiden.

Målgrupp: åk 7–9
Ta kontakt:

 

"I think about you every day, every night"

Barks tidsresemetod har blivit undersökt i en Masteruppsats.

Ulrika Storbacka (MSc in Global Health, Uppsala University) har undersökt metoden genom att analysera brev som tidsresenärerna har skrivit.

– Resultatet visar att innovativa metoder som Tidsresemetoden kan bidra till förbättrad integration och i förlängningen ha positiva effekter både på individuell och samhällelig nivå, berättar Ulrika.

Masteruppsatsen finns på engelska här:

"I think about you every day, every night"

Experiences, acceptability and use of the Time Travel Method among Finnish and newly arrived migrant students in Ostrobothnia: A qualitative study.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1438293 

Mer information ger: victoria.nylund@obotnia.fi

 

Barks rekvisitabank

Barks rekvisitabank innehåller klassuppsättningar av nytillverkade kläder för tidsperioderna: vikingatid, 1700-, 1800-, 1900- och 1950-tal. I rekvisitbanken finns även annan rekvisita som t.ex. bleckplåtsmuggar, griffeltavlor, stiftpennor, repslagningsmaskin o.s.v. Rekvisitan lånas i första hand ut till samarbetspartner inom kultur, skola och daghem.  

Ta kontakt:

I rekvistabanken finns kläder och alla möjliga föremål på hyllorna.

 

Metodhandboken Att resa över tid och rum

Metodhandboken Att resa över tid och rum leder dig in i tidsresans fascinerande värld. En tidsresa är en dramalek där man förflyttar sig till en annan tid. Handboken vill inspirera pedagoger, museer och hembygdsföreningar att arrangera tidsresor och arbeta med kulturarvspedagogik. Handboken ger råd inför genomförandet av en tidsresa och förmedlar pedagogers, museipersonals och kommunanställdas erfarenheter av tidsresor.

Målgrupp: pedagoger, kulturarbetare

 

Metodhandboken Folkmusik på dagis

Metodhandboken Folkmusik på dagis inspirerar till att använda folkmusik i verksamhet med barn i daghem och förskolor, men kan naturligtvis användas i annan verksamhet med barn samt även för andra målgrupper. Folkmusiken är till sin natur kreativ och levande, och materialet kan användas mångsidigt med endast fantasin som gräns! Handboken innehåller ramsor, sånger och lekar både för de allra yngsta och de lite äldre barnen.

Målgrupp: daghem och förskolor

 

Metodhandboken Folkmusik i skolan

Metodhandboken Folkmusik i skolan inspirerar till att använda folkmusik i verksamhet med barn i skolor men kan naturligtvis användas i annan verksamhet med barn samt även för andra målgrupper. Folkmusiken är till sin natur kreativ och levande, och materialet kan användas mångsidigt med endast fantasin som gräns! Eftersom eleverna i grundskolan åk 1–6 representerar en ganska bred åldersgrupp, har låtarna i skolans material försetts med olika alternativ till utförande, av vilka var och en kan välja det lämpligaste alternativet för sin grupp.

Målgrupp: åk 1–6