Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten bark.osterbotten.fi och har upprättats 10.02.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Verktyget Lighthouse har använts för att analysera webbplatsens tekniska tillgänglighet. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll: 3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

För en del bilder kan alt-text saknas.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Meddela oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Ta kontakt:

Annina Ylikoski
Koordinator

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000