Kappsäcken

Kappsäcken - ett tvärkonstnärligt kulturarvspaket

Under 2021 fick Österbottens barnkulturnätverk Bark understöd från undervisnings- och kulturministeriet för att förverkliga kulturprogram som kan förverkligas på olika sätt: digitalt, i hybridform och live. Kappsäcken är ett tvärkonstnärligt kulturarvspaket i 12 delar. Det övergripande temat är migration. 

Paket kommer att finnas för dagis och förskola, lågstadiet och högstadiet och ta sig an temat genom olika konstarter; kulturarv, drama, konst, musik och dans.

I detta projekt samarbetar vi med olika konst- och kulturaktörer i Österbotten: Malakta, DramaDialog, Brages friluftsmuseum, Kronoby hembygdsmuseum, K.H. Renlunds museum, Kvarnens folkhögskola, Regionala Danscentret i Österbotten samt KulturÖsterbottens Kurant-projekt.

Kontaktperson: