Aikamatka, sotilaat

Transnationell tidsresa till år 1944

5.6.2023

I maj genomfördes en transnationell tidsresa mellan Finland, Sverige och Estland. Under tiden 3–17 maj deltog över 100 åttondeklassister i en ny och unik tidsreseform, där vi kombinerade den fysiska och digitala tidsresans format. Tidsresan bestod av tre scener från de deltagande ländernas händelser under 1944. Eleverna fick uppleva ett bombskydd i Tallinn, karelarnas ankomst till Österbotten och beredskapstidens utmaningar i Borgholm, Sverige.

Dessa scener genomfördes fysiskt i varje land, medan introduktionen och reflektionen gjordes gemensamt i ett digitalt format. I den digitala reflektionen användes olika digitala metoder för att diskutera och reflektera över krig, konflikter och dess följder både igår och idag.

Denna tidsresa var en del av Erasmus+-projektet ”Digital Solutions for Applied Heritage”, där Bark var en av partnerorganisationerna. Skolor från Vörå, Vasa och Kristinestad deltog i detta pilotprojekt.

Gå till "Nyheter"