KULTURTÅGET KOMMER TILL ÖSTERBOTTEN 14.-15.11.2022

KULTURTÅGET KOMMER TILL ÖSTERBOTTEN 14.-15.11.2022

30.9.2022

KULTURTÅGET KOMMER TILL ÖSTERBOTTEN 14.-15.11.2022 Målet med Kulturtåget är att öka kunskapen, kunnandet och fortbildningen för svenskspråkiga konst- och kulturaktörer i Finland. Vi vill visa showcase och skapa kontakter mellan kulturutövare och beställare/ producenter. Kulturtåget är ett samarbetsprojekt mellan de svenskspråkiga barnkulturcentren i Finland (https://lastenkulttuuri.fi/sv/). De deltagande barnkulturcentren är Österbottens barnkulturnätverk Bark, Lilla Villan i Sibbo, Sagalund i Kimito och Västnylänska kultursamfundet i Raseborg. 14.-15.11. träffas vi i Österbotten. Vi bjuder speciellt in kulturansvariga i Österbotten. Programmet är gratis och du kan delta antingen en eller båda dagarna. Anmäl dig senast 10.11 till annina.ylikoski@obotnia.fi. Kom också ihåg att meddela eventuella specialdieter. Projektet är finansierat av Svenska Kulturfonden.

Gå till "Nyheter"