Kulturläroplaner till alla kommuner!

Kulturläroplaner till alla kommuner!

9.2.2022

En kulturläroplan är en plan, där bildningen och kulturenheten i en kommun kommer överens om en plan, så att alla elever jämlikt får uppleva olika konst- och kulturupplevelser och verkstäder under sin skoltid.

Bark har jobbat för detta sedan 2015 i Österbotten och Karleby. Av våra 15 kommuner har 12 ½ en plan och de sista är nu med i Förbundet för barnkulturcenters projekt, där vi arbetar fram kulturläroplaner för kommunerna.

Barks koordinator Annina Ylikoski utbildar även andra tvåspråkiga kommuner i det nationella projektet. Flera planer är nu på god väg och till sommaren hoppas vi att nya kulturläroplaner ser dagens ljusKulturläroplansgruppen planerar Karleby svenska plan.

I bilden planerar kulturläroplansgruppen Karleby svenska plan.

Kulturläroplansgruppen planerar Karleby svenska plan.

Gå till "Nyheter"