Bakelser

Alladins lampa / Förbundet för barnkulturcenter i Finland 20 år!

29.6.2023

27.6 firades Alladins lampa / Förbundet för barnkulturcenter i Finland 20 år!

År 2023 publicerade Undervisningsministeriet (UKM) ett barnkulturpolitiskt program. Syftet med det barnkulturpolitiska riktlinjerna var att stödja hemmens och kulturinstitutioners kulturpedagogiska uppgift. Kommunerna ansågs inneha en nyckelroll för att främja barnkultur.

För ett förverkligande av programmet skapades Aladdins lampa-nätverket med barnkulturcenter runtom i Finland. Barnkulturcentren tilldelades olika utvecklingsuppdrag inom barnkultur.

Bark/Österbottens förbund kom med i nätverket år 2009. Då var uppdraget att utveckla kulturarvspedagogik och tvåspråkiga tjänster.

År 2015 blev Alladins lampa nätverket Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Idag finns det 36 barnkulturcenter runtom i Finland.

https://lastenkulttuuri.fi/sv/

 

 

Gå till "Nyheter"