Skolmaterial

BARK har tagit fram två läromedelspaket om Finland i krig. I paketen ingår bland annat samtida berättelser, fotografier och uppgifter. Tanken är att levandegöra historien och åskådliggöra också komplicerade historiska skeenden på ett lättfattligt sätt. Uppgifterna vill inspirera till diskussion om de krigshistoriska händelsernas betydelse och om samhällsfrågor.

Paketet om 1918 förklarar vad som hände under inbördeskriget och vill få läsaren att fundera på händelserna ur olika perspektiv. Paketet om hemmafronten handlar om Finland under andra världskriget och belyser speciellt hur vanliga människor hade det under krigstiden.

Till en del av tidsresorna finns också studiematerial att tillgå. Med hjälp av materialet kan en skolklass som åkt eller ska åka på tidsresa ta upp temat för tidsresan i klassen. Tidsresan behöver inte bara vara en temadag, utan man kan fortsätta arbeta med temat i undervisningen. Temat kan bakas in i olika ämnen och på så sätt bli ett återkommande element i undervisningen.

IMG 1225

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04