Kulturarv

Barnkulturnätverket i Österbotten BARKs specialområde är kulturarv. Att lära sig historia behöver inte handla om att bara läsa, utan det finns möjlighet att levandegöra det förgångna och uppleva det också idag. Här är drama en fantastisk metod, som till och med kan ta oss med på tidsresor. En tidsresa är mer än en teaterföreställning, eftersom deltagarna själva får pröva på tidstypiska sysslor och och ges ett namn, en klädsel och en identitet som hör ihop med tidsåldern. Tidsresor är ett sätt att leka in kulturhistoriska kunskaper med hjälp av drama, alltså något helt annat än en traditionell guidad rundvandring på ett museum.

Tusentals barn, ungdomar och vuxna har under årens lopp deltagit i BARKs många tidsresor i Österbotten. Temat på tidsresorna är knutet till verkliga historiska händelser på platsen och ger oss möjligheten att ta upp olika aktuella samhällsfrågor, till exempel stereotypa könsroller, invandring och vikten av att samarbeta.

Brage 3

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04