Verksamhet

En av BARKs principer är att nå ut till så många barn och unga som möjligt. Enklaste sättet att nå barn är genom att föra kulturupplevelserna till skolor och daghem. Då har alla jämlika möjligheter att få uppleva kultur. BARK strävar efter att nå ungdomar bl.a. genom att samarbeta med kommunernas kultur- och ungdomsbyråer. Vårt kontor finns i Österbottens förbunds lokaler på Sandögatan 6 i Vasa. Evenemang, tidsresor och workshopar arrangeras på olika håll i verksamhetsområdet, som består av landskapet Österbotten och Karleby stad.

isokyro1 2

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04