Materiaalit kouluille

BARK on julkaissut kaksi opetusmateriaaliapakettia, joiden teemat liittyvät Suomen sotiin. Materiaalit sisältävät muun muassa aikalaiskertomuksia, valokuvia ja tehtäviä. Materiaalit pyrkivät elävöittämään menneisyyttä ja esittämään monimutkaisetkin historialliset tapahtumat helposti lähestyttävällä tavalla. Tehtävät herättelevät keskustelua sotahistorian tapahtumien merkityksistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.

1918-materiaali esittää Suomen sisällissodan kulun ja saa lukijan pohtimaan tapahtumien merkitystä eri näkökulmista. Kotirintama-materiaali taas käsitteele toista maailmansotaa Suomen kannalta, ja se valottaa erityisesti tavallisten ihmisten elämää sota-aikana. 

Osaan aikamatkoista liittyy opiskelumateriaalia, jonka avulla aikamatkalle osallistunut tai osallistuva luokka voi käsitellä aikamatkan teemaa koulussa. Aikamatka ei välttämättä tarkoita yhtä tapahtumapäivää koululle, vaan aikamatkan teeman käsittelyä voi jatkaa koulussa. Teeman voi integroida useisiin oppiaineisiin, jolloin teemaa voi hyödyntää opetuksessa pitkään.

IMG 1225

 

Digitaaliset aikamatkat

Bark on työstänyt uuden konseptin, digitaaliset aikamatkat, jossa osallistutaan aikamatkalle verkossa. Koululuokat voivat osallistua aikamatkoille omaan tahtiin. Tarjolla on kaksi digitaalista aikamatkaa Kiertokoulu 1807 luokille 5–6 ja Kotirintama 1943 luokalle 8. Aikamatkat toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Kiertokoulu 1807 (luokille 5–6) 

Kehyskertomus Youtubessa

Materiaali opettajalle

Kotirintama 1943 (luokalle 8)

Kehyskertomus Youtubessa

Materiaali opettajalle

Päivitetty 28.05.2020, Kello 10.21, Petra Fager.