Materiaalit kouluille

BARK on julkaissut kaksi opetusmateriaaliapakettia, joiden teemat liittyvät Suomen sotiin. Materiaalit sisältävät muun muassa aikalaiskertomuksia, valokuvia ja tehtäviä. Materiaalit pyrkivät elävöittämään menneisyyttä ja esittämään monimutkaisetkin historialliset tapahtumat helposti lähestyttävällä tavalla. Tehtävät herättelevät keskustelua sotahistorian tapahtumien merkityksistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.

1918-materiaali esittää Suomen sisällissodan kulun ja saa lukijan pohtimaan tapahtumien merkitystä eri näkökulmista. Kotirintama-materiaali taas käsitteele toista maailmansotaa Suomen kannalta, ja se valottaa erityisesti tavallisten ihmisten elämää sota-aikana. 

Osaan aikamatkoista liittyy opiskelumateriaalia, jonka avulla aikamatkalle osallistunut tai osallistuva luokka voi käsitellä aikamatkan teemaa koulussa. Aikamatka ei välttämättä tarkoita yhtä tapahtumapäivää koululle, vaan aikamatkan teeman käsittelyä voi jatkaa koulussa. Teeman voi integroida useisiin oppiaineisiin, jolloin teemaa voi hyödyntää opetuksessa pitkään.

IMG 1225

Päivitetty 20.11.2014, Kello 10.04