27.09.2016
Projekt ger åttondeklassisterna konstupplevelser

Projektet Konsttestarna startar i Österbotten och Mellersta Österbotten

Projektet Konsttestarna startar i Österbotten och Mellersta Österbotten. Tack vare projektet får alla åttondeklassister under tre år chansen att besöka två på förhand överenskomna konstinstitutioner. Det första kulturbesöket görs i det egna landskapet eller i dess närområde, det andra i huvudstadsregionen. Konsttestarna administreras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

De första Konsttestarna åker iväg hösten 2017. Före det förbereder de regionala koordinatorerna besö-ken och är i kontakt med de berörda skolorna och konstinstitutionerna i regionen. Projektet berör ett stort antal unga i vårt land: det finns ca 60 000 åttondeklassister per årskull varav ca 2 900 bor i Österbot-ten och Mellersta Österbotten. I höst blir det klart vilka regionala och nationella konstinstitutioner Konsttestarna ska besöka.

Konsttestarna är ett storprojekt som finansieras av Finska Kulturfonden och Svenska Kulturfonden. I höst har sammanlagt 18 regionala koordinatorer runtom i Finland påbörjat sitt arbete. För samordningen av projektet i Österbotten och Mellersta Österbotten ansvarar Victoria Nylund från Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.

Ytterligare information

Victoria Nylund
Museipedagog, BARK
Mobiltelefon:044 055 5825

Konsttestarna

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 20.11.2014, klockan 14.42, .