28.06.2018
Över 10 000 tidsresenärer i Heritage Bridge-projektet

Finland och de baltiska länderna har samarbetat i Nordplus Horizontal-projektet Heritage Bridge sedan år 2016. Projektet avslutas i sommar. Barnkulturnätverket i Österbotten, BARK, har lett projektet.

Heritage Bridge-projektets deltagare har sökt samarbetsformer för skolor och museer i samband med ländernas 100-årsjubileum. Inspiration, idéer och nya synvinklar inom projektet har skapat många nya program, som finns närmare beskrivna i projektrapporten. Med hjälp av tidsresor har kulturarv, identitet och lärande behandlats.

Totalt har över 10 000 personer, de flesta av dem barn och unga, deltagit i tidsresorna. I Österbotten gjordes 2017 en tidsreseturné som över 2000 elever deltog i.

Projektet håller sin avslutningskonferens i Tukums, Lettland den 28 och 29 juni 2018.

Läs projektrapporten (på engelska)

Heritage Bridge report bild kuva

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 20.11.2014, klockan 14.42, .