Nyheter
  • 27.09.2016
    Projektet Konsttestarna startar i Österbotten och Mellersta Österbotten. Tack vare projektet får alla åttondeklassister under tre år chansen att besöka två på förhand överenskomna konstinstitutioner. Det första kulturbesöket görs i det egna landskapet eller i dess närområde, det andra i huvudstadsregionen. Konsttestarna administreras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.
Uppdaterat 20.11.2014, klockan 14.42, .