Folkmusik på dagis

Metodhandboken "Folkmusik på dagis" vill inspirera till att använda folkmusik i verksamhet med barn i daghem och förskolor, men kan naturligtvis användas i all verksamhet med barn och även andra målgrupper. Folkmusiken är till sin natur kreativ och levande, och materialet kan användas mångsidigt med endast fantasin som gräns! Materialet för daghem och förskolor innehåller ramsor, sånger och lekar både för de allra yngsta och de lite äldre barnen.

Utgåvorna är en gemensam satsning av aktörerna inom folkmusiknätverket Lirarna: Martin Wegelius-institutet (MWI), Barnkulturnätverket BARK/Österbottens förbund, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf (DUNK) och Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI). Som utgivare står Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet och Österbottens förbund. Metodhandböckerna har skapats inom nätverket Aladdins lampa som en del av det nationella utvecklingsarbetet för kulturcenter för barn och unga.

Läs elektronisk version av boken här och lyssna på bokens ljudbilagor här.

 

padagis

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04