Folkmusik i skolan

Metodhandboken "Folkmusik på dagis" vill inspirera till att använda folkmusik i verksamhet med barn i skolor men kan naturligtvis användas i all verksamhet med barn och även andra målgrupper. Folkmusiken är till sin natur kreativ och levande, och materialet kan användas mångsidigt med endast fantasin som gräns! Eftersom eleverna i grundskolan åk 1–6 representerar en ganska bred åldersgrupp, har låtarna i skolans material försetts med olika alternativ till utförande, av vilka var och en kan välja det lämpligaste alternativet för sin grupp.

Utgåvorna är en gemensam satsning av aktörerna inom folkmusiknätverket Lirarna: Martin Wegelius-institutet (MWI), Barnkulturnätverket BARK/Österbottens förbund, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf (DUNK) och Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI). Som utgivare står Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet och Österbottens förbund. Metodhandböckerna har skapats inom nätverket Aladdins lampa som en del av det nationella utvecklingsarbetet för kulturcenter för barn och unga.

Läs elektronisk version av boken här och lyssna på bokens ljudbilagor här.

iskolan2

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04