Metodhandböcker

Metodhandböckerna ger idéer och konkreta råd för konstpedagogik för barn och unga. BARK har redigerat tre metodhandböcker, som kan läsas gratis på internet. Handböckerna handlar om tidsresor och folkmusik.

Också Nätverket för barnkulturcenter har gett ut en rad metodhandböcker om konstpedagogik inom olika konstarter: drama, film, kulturarv, bildkonst, hantverk, mediepedagogik, multikulturalism, tvärkonstnärlighet, museipedagogik, musik, ordkonst, seriekonst, cirkuskonst, danskonst, evenemangsproduktion och fotografi. De flesta metodhandböckerna är på finska.

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04