Folkmusik i skolan

Ruotsinkielisen menetelmäoppaan "Folkmusik i skolan" tärkeänä tehtävänä on tehdä kansanmusiikista helposti lähestyttävää opettajille, ohjaajille ja muille lasten kanssa työskenteleville. Kansanmusiikkimateriaali antaa tärkeän lisän lasten musiikkitietämykseen. Kouluille suunnatun menetelmäoppaan materiaali koostuu ikätasolle sopivista laulelmista ja loruista, joiden lisäksi käsitellään stemmojen ja instrumenttien käyttöä. Ikähaitari 1. - 6. -luokkalaisten välillä on verrattain iso, minkä vuoksi kappaleiden yhteydessä on annettu esimerkkejä erilaisista esitysvaihtoehdoista, joista käyttäjä voi valita ryhmälleen sopivimman vaihtoehdon. Marraskuussa 2014 julkaistaan vastaavanlainen suomenkielinen kansanmusiikkimenetelmäopas.

Laulut keskittyvät suomenruotsalaiseen perinteeseen, jolla on paljon yhtäläisyyksiä muiden Pohjoismaiden musiikillisen perinnön kanssa, ja sitä kautta myös muiden Euroopan maiden perinnemusiikin kanssa. Yhtäläisyydet eurooppalaiseen perinnemusiikkiin asettavat materiaalin suurempaan perspektiiviin, sillä monet kansanmusiikin elementit ovat samankaltaisia eri puolilla maailmaa.

Menetelmäoppaaseen pääset tutustumaan tästä.

iskolan2

Päivitetty 20.11.2014, Kello 09.59