Barks och Louhimos gemensamma ledningsgrupp 2015-2018

Tarja Hautamäki (Österbottens förbund), ordförande
Leena Kråknäs (Seinäjoki stad), vice ordförande
Leena Nyqvist (Vasa stad)
Tina Nylund (Nykarleby stad)
Maija-Leena Rosten (Kurikka stad)
Päivi Kivimäki (Ilmajoki kommun)

Koordinator Annina Ylikoski (Bark) och projektsekreterare Tuomo Kallio (Louhimo) alternerar som sekreterare och föredragande för ledningsgruppen.

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04