BARKs styrgrupp
Ordinarie medlem Ersättare
Berndt Barck (Bjärgas hembygdsförening) Margareta Björkholm (Petalax hembygdsförening)
Pirjo Humalainen (Laihela kommun) Katri Kemppainen (Storkyro kommun)
Victoria Nylund (Stundars rf.) Ann-Christine Krooks-Sundqvist (Jakobstads museum)
Mia Wiik (Vasa stad/grundläggande konstundervisning) Anna Seppänen (Vasa stad/ kulturellt ungdomsarbete)
Ann-Katrin Enqvist (Närpes 4H) Mia Sjöblad (Malax-Petalax-Bergö 4H)
Berit Store (Karleby stad) Kaisa Karlström (Kronoby kommun)
Vivan Lygdbäck (Söfuk/KulturÖsterbotten) Carola Harmaakivi (Söfuk/KulturÖsterbotten)

Ordförande Tarja Hautamäki (Österbottens förbund)
Sekreterare Annina Ylikoski (Österbottens förbund)

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04