BARKs styrgrupp
Ordinarie medlem Ersättare
Museipedagog, Stundars museum Museiamanuens, Jakobstads museum
Laihela kommun Storkyro kommun
Kronoby hembygdsförening Petalax hembygdsförening
Karleby stad Kronoby kommun
Närpes 4H Malax-Petalax-Bergö 4H
Grundläggande konstundervisningen, Vasa stad Ungdomsservice, Vasa stad
Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

Ordförande Tarja Hautamäki (Österbottens förbund)
Sekreterare Annina Ylikoski (Österbottens förbund)

Uppdaterat 20.11.2020, klockan 11.55, Victoria Nylund.