Kontaktuppgifter

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Annina Ylikoski
Koordinator, BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575

 

Du kan också kontakta:

Seija Punnonen
Projektchef, Inspiration från skogen (arbetsledig 10.8.2018–31.7.2019)
Mobiltelefon:044 320 6400

Tarja Hautamäki
Kulturchef
Telefon:06 320 6542Postadress
Österbottens förbund
Sandögatan 6
PB 174
65101 Vasa

Uppdaterat 20.11.2014, klockan 10.04