Kontaktuppgifter

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Annina Ylikoski
Koordinator, BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575

Victoria Nylund
Museipedagog, BARK
Mobiltelefon:044 055 5825

 

Du kan också kontakta:

Tarja Hautamäki
KulturchefPostadress
Österbottens förbund
Sandögatan 6 B
PB 174
65101 Vasa

Uppdaterat 20.11.2020, klockan 10.11, Marie Sjölind.