September 2014: Napue 1714 -tidsresor i Storkyro
Stora nordiska kriget har pågått i 14 år. Armén ska återvända hem snart och hjälp behövs med hushållarbete...
Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Välkommen till Barnkulturnätverket i Österbotten BARKs webbplats!

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK har som mål att erbjuda barn runtom i landskapet högklassiga kulturupplevelser. Vi satsar speciellt på kulturarvspedagogik, men verksamheten omfattar också annan barnkultur. BARK arbetar på två språk och ingår i undervisnings- och kulturministeriets nätverk för barnkulturcenter.

Vad gör BARK?

BARK är ett barnkulturnätverk med verksamhet i landskapet Österbotten och Karleby stad. Landskapet Österbotten består av kommunerna Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Storkyro, Laihela, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Tanken med nätverket är att arbeta för barnkulturen i landskapet och vara en länk mellan olika aktörer samt en guide till samarbetskanaler och -koncept.