Finland 100

NATIONELLA PROJEKT, SOM BARK ÄR MED I VIA BARNKULTURCENTRENS FÖRBUND

Konsttestarna – Taidetestaajat
Under 3 år får alla åttondeklassister en kulturupplevelse i regionen och en i huvudstadstaden. BARK har regionalt ansvar för Österbotten och Mellersta Österbotten.
www.konsttestarna.fi

Hela Finland dansar
Dansworkshopar i skolor under år 2017. BARK samarbetar regionalt med Österbottens danscenter.
www.suomitanssii.fi

Det stora läsäventyret
Projektets aktiverande utställning kommer till Vasa stadsbibliotek år 2017.
www.suurilukuseikkailu.fi/

 

BARKS EGNA PROJEKT OCH HÄNDELSER UNDER ÅR 2017 

Tidsreseturnén – en historia genom Finland
I BARKs 16 kommuner genomförs i tidsreseturné, där alla högstadieskolor är med om en tidsresa. Efter tidsresan får eleverna skriva och berätta vad som hände sedan och en del av detta tas med till den följande tidsresa. Tidsreseturné börjar i januari 2017, på Tottesunds herrgård i Maxmo och efter det fortsätter vi framåt i historien genom inbördeskrig, livet i det nya självständiga landet fram till händelserna på 1930-talet och andra världskriget. I tidsreseturnén samarbetar BARK med lokala och regionala aktörer.

Levandegörande historialektion
Hur blev vi Finland? Vilka värderingar har påverkat oss? Vad är viktigt för oss idag? Hur ser vi vår framtid? Genom videoklipp, musik och diskussion funderar vi på hur vi blev det land i är idag. Lektionerna kan göras innan eller efter tidsresor, både får yngre och äldre elever.

Bridging Ages-konferens i Vasa 12 - 15.9 2017
Bridging Ages är en internationell kulturarvsorganisation, som för tillfället har en del av kontoret i Vasa via BARKs koordinator, som fungerar som organisationens ordförande. Bridging Ages jobbar med tidsresor och kulturarvspedagogik och i september 2017 samlas ett par hundra människor från hela världen för att diskutera och uppleva historia I Österbotten.

 

Ytterligare information:
Annina Ylikoski
044 320 6575
annina.ylikoski(at)obotnia.fi 

 

 

 

 

Uppdaterat 29.03.2017, klockan 14.31, Harriet Skog-Mandell.